<% strRedirection = "default.asp?URL=partslist.asp" if Request.QueryString("URL") = "" then Response.Redirect strRedirection Response.End end if SourceURL = Request.QueryString("URL") %> The Bowman Permanent Magnet Motor <body> Här skriver du ett meddelande till dem som ännu inte har en browser som klarar av frames. denna text syns bara för dem. </body>